شنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۹

حالت ازدواج و اثرات آن

اصولا آخر شب، آدم‌ها حالت ازدواج پیدا می‌کنند و از هم خواستگاری می‌کنند. صبح فردا هم که سبک و آسوده! از خواب بیدار شدند مشغول ماستمالی اثرات خواستگاری دیشب می‌شوند.
.
بدیهی است این رویداد خجسته (بیشتر) در چت اتفاق می‌افتد.