شنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۹

اینجا خاورمیانه است (روایت دوم)

اینجا خاورمیانه است
در خاورمیانه بر خلاف باقی مردم دنیا که گاهی دچار افسردگی می‌شوند، ما مردمی افسرده هستیم که گاهی دچار شادی می‌شویم.



اینجا خاورمیانه است (روایت اول)