پنجشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۸۹

دخترها به راحتی نمی‌توانند درکش کنند

انتشارات روزنه
نمایشگاه کتاب سال 89، شبستان اصلی، راهرو 18، غرفه‌ی 38

درباره‌ی این کتاب