شنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۹

ادبیات تطبیقی!

می‌خواهم بروم سفر
سفر
به من نمی‌رود

شعر: پوریا عالمی


بازگشته‌ام از سفر
سفر از من
باز نمی‌گردد.

شعر: شمس لنگرودی