یکشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۹

حافظ شناسی؛ پیش‌بینی وقوع زلزله

در این درس‌نوشتار اشاره‌ی ظریف حافظ به "دلایل وقوع زلزله" را بررسی می‌کنیم. همچنین تایید نظریه‌ی "معشوق به عنوان عامل زلزله‌زا" از منظر و نگاه آقا حافظ شیرازی را اثبات می‌کنیم؛


ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه؟ فکر وقوع زلزله را نکردی؟
مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه؟ فکر وقوع پس‌لرزه را نکردی؟
زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب،
این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه؟ یعنی تبانی برای برهم زدن نظم عمومی به وسیله‌ی تولید زلزله در جامعه می‌کنی؟
و غیره و اینا.


خلاصه‌ی نظریه‌ی زلزله‌شناسی حافظ: به من پیرمرد رحم نمی‌کنی به خانه‌های کاهگلی و بافت فرسوده‌ی شهر رحم کن.دیگر درس‌نوشتارها:
حافظ شناسی یا حافظ هم آدم بوده به خدا