دوشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۹

پیشنهاد برای سرقت یک مجسمه

تو برای من
خیلی وقت است که مثل مجسمه شده‌ای
نه حرف می‌زنی
نه می‌شنوی
نه می‌خندی
نه آه می‌کشی
نه دلت برایم تنگ می‌شود

تو را چرا نمی‌دزدند؟