جمعه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۹

ویژه‌نامه‌ی طنز شبنامه (دوره‌ی جدید)

هادی حیدری، بزرگمهر حسین‌پور، گیسو کمندی، پوریا عالمی، حسین یعقوبی، شهرام شهیدی، رویا صدر


ویژه‌نامه‌ی طنز "شبنامه"
دوره‌ی دوم

هشت صفحه در هفته‌نامه‌ی پیک سبز