یکشنبه، مهر ۲۵، ۱۳۸۹

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 2

می‌گویند تو گوله‌ی نمکی
ای شیرین من!

باش...
من هم دریاچه‌ی قم هستم
که از تلخی شورش را در آورده است
تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 1