دوشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۸۹

طنز هفتگی هزار کتاب

بعد از حل مشکلات سیاسی و اجتماعی ممکلت، این‌بار به مشکلات فرهنگی و ادبیات رسیدگی می‌کنیم!

به همین مناسبت ستون طنز هفتگی‌ام درباره‌ی فرهنگ و ادبیات و اینا، در هزار کتاب منتشر می‌شود.


یادداشت اول؛
راهکارهایی برای حل مشکل مجوز کتاب