جمعه، مهر ۱۶، ۱۳۸۹

تمرین کوچک برای جا انداختن اخلاق عمومی رعایت کپی‌رایت

این یک خواهش و دعوت غیررسمی است؛

اگر شعر، جمله‌ای از داستان، دیالوگ فیلم یا تئاتر، تکه‌ای از ترانه، نوشته‌ای از یک مقاله یا مصاحبه یا ... را نقل می‌کنید، نام پدیدآور آن اثر را ذکر کنید.
همچنین در انتشار دوباره‌ی عکس‌ها، کارتون‌ها و کاریکاتورها، نقاشی‌ها و... این نکته را رعایت کنید.

این کمترین کاری است که می‌شود برای حفظ حقوق معنوی پدیدآورنده‌ی اثر انجام داد.
اگر به نظرتان نوشته‌ی خوبی خواندید یا شنیدید که دوست دارید دیگران را در لذت و خواندن آن سهیم کنید، چه عیبی دارد که بگویید آن نوشته‌ی خوب، نویسنده‌ای داشته؟ 
یا اگر فیلم یا برنامه‌ی رادیویی و تلویزیونی می‌سازید یا مقاله یا داستانی می‌نویسید، چه ایرادی دارد که بگویید در این اثر از آثار این صاحب‌اثرها استفاده شده؟

این کار تمرین کوچکی است برای جا انداختن مفهوم "کپی رایت" یا حفظ حقوق معنوی و مادی یک اثر برای صاحب اثر.