شنبه، آبان ۰۸، ۱۳۸۹

ایرانی‌ها، نوبل ادبی و گوجه

لطفا برای خواندن طنز این هفته‌ی هزار کتاب موس‌تان را بمالید رویِ ایرانی‌ها، نوبل ادبی و گوجه


مطالب قبلی؛
راهکارهایی برای حل مشکل مجوز کتاب