دوشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۹

دیالوگ هر روزه با فیس‌بوک

Facebook: What's on your mind?
Pouria: Be to che foozool?
Facebook: What's on your mind?
Pouria: khodam ham nemidoonam.
Facebook: What's on your mind?
Pouria: che giri hasti to.
Facebook: What's on your mind?
Pouria: age rast migi Farsi benevis.
Facebook: What's on your mind?
Pouria: taze zaban yad gerefti? he he.
Facebook: What's on your mind?
Pouria: harf e dige ee nadari bezani?
Facebook: What's on your mind?
Pouria: Oscoal.
Facebook: What's on your mind?
Pouria: khosoosi ee.
Facebook: What's on your mind?
Pouria: biaaa.
Facebook: What's on your mind?
Pouria: [...]
Facebook: What's on your mind?
Pouria: [...]
Facebook: What's on your mind?
Pouria: [...]
Facebook: What's on your mind?
Facebook: What's on your mind?
Facebook: What's on your mind?
Pouria: [...]
Pouria: [...]
Pouria: [...]
.
.
.
Facebook: What's on your mind?