جمعه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۳

عیدمبارکی 94 - 2یک‌طوری خانه‌تکانی کردم که دیگر نه تنها توی خانه، که از سر تخت‌طاووس باید کفش‌هاتان را در بیاورید.