جمعه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۳

عیدمبارکی 94 - 4خانه‌ام واقعا فرقی با دشت و دمن ندارد.
فردا بخواهم جابه‌جا شوم محیط زیست به جرم از بین بردن جنگل و مراتع ازم شکایت می‌کند.