دوشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۹

وقتی مامان‌بزرگی دیگر نباشد ظهرهای تابستان

هَوَسِ آب‌دوغ و خیارِ یخِ پُر ملاط که پُر از گردو و کشمش باشد و سبزیِ تازه‌ی خوردن و تربچه نقلی گرد و سرخ تُرد، با نان تازه‌ی تافتون تنوری.

یک همچین هوسی دارم آخرِ تابستونی مامان‌بزرگ.