پنجشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۰

جدایی اول شخص مفرد از ضمایر دیگر


یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی‌پایان است.*
از وقتی این جمله را شنید، زندگی را به کام همه - و خودش - تلخ کرده.
* دیالوگی از درباره‌ی الی + +