چهارشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۳

شبانه بی شاملو - 34

تمبری نایابم
که لنگه‌ام پیدا نمی‌شود
و به مهمانی‌ها شبیه پر کردن آلبوم کلکسیونری پیر دعوت می‌شوم

تمبری کهنه و نایابم
که سال‌هاست ارزش پستی ندارد
هر بار بختش را امتحان می‌کند
برگشت می‌خورد

تمبری پیر، کهنه، نایاب
که دست دختر جوان نمی‌رود پشت گردنش را ببوسد