چهارشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۳

ادبیات تطبیقی ما و احمد شاملو

و ياسی معصومانه 
از اندوهی
گرانبارش
این كه بامداد (شاملو) او دیری است
تا پستی در فیس‌بوک و اینستاگرام و توئیتر نگذاشته است...
چندان كه بگویم 
امشب پستی خواهم نوشت 
و عکس پروفایلم را چنج خواهم کرد
با لبانی متبسم به خوابی آرام فرو می‌رود...

از: ما


و ياسی معصومانه 
از اندوهی
گرانبارش؛
این كه بامداد او دیری است
تا شعری نسروده است...
چندان كه بگویم 
امشب شعری خواهم نوشت 
با لبانی متبسم به خوابی آرام فرو می‌رود 
چنان چون سنگی
كه به دریاچه‌ئی
و بودا 
كه به نیروانا
و در این هنگام 
دختركی خردسال را ماند
كه عروسك محبوبش را در آغوش گرفته باشد

از: شاملو