پنجشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۹۳

عشق در سراشیبی

از سرم افتادی
از چشمم افتادی
از دهانم افتادی
از دلم افتادی
حواست به سیر نزولی‌ات هست ای عشق
حالا تو را به کجای‌مان بگیریم و
کجای دل‌مان بگذاریم؟ هان؟
ما نمی‌دانیم...