سه‌شنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۸

راه‌هاي برقراري ارتباط با خارج و بالعکس

راه‌هاي برقراري ارتباط با خارج را با هم بررسي مي‌کنيم.

راه اول- کوبيدن مشت محکم به دهان خارج.
راه دوم- تهديد خارج.
راه سوم- نشانه‌گيري موشک‌هايمان به مواضع خارج.
راه چهارم- دستگيري جهانگرداني که آمده‌اند از خارج.
راه پنجم- کمک مالي به دشمنان خارج.
راه ششم- در نطق‌هاي رسمي، يا سرمقاله‌هاي عصر، مسخره کردن مقامات خارج.
راه هفتم- از داخل قلقلک دادن خارج.
راه هشتم- دستگيري کارمندان سفارتخانه‌هاي خارج.
راه نهم- در ابتدا دستگيري سربازان خارج در خليج فارس و پوشاندن کت و شلوار‌هاکوپيان بر تن آنها و دود کردن اسفند براي‌شان و در آخر با دعا و صلوات فرستادن آنها به خارج.
راه دهم- آتش زدن پرچم خارج.
راه يازدهم- بالا رفتن از ديوار خارج.
راه دوازدهم- پرتاب تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگي به خارج.
راه 1+12- نوشتن نامه به خارج.
راه چهاردهم- هفته‌اي هفت بار و از هفت جهت، گفتن مرگ بر خارج.
راه پانزدهم- پاک کردن نقشه از خارج.
راه شانزدهم- سفر به کشورهايي که با چشم غيرمسلح در نقشه ديده نمي‌شوند، به دليل گسترش روابط با خارج.
راه هفدهم- فيلتر خارج.
راه هجدم- پارازيت انداختن روي خارج.
راه نوزدهم- دستگيري يا اخراج خبرنگار خارج.
راه بيستم- قاتل ناميدن خبرنگار خارج و کشف ردپا در همه امور داخل از خارج.

اين راه‌ها براي گسترش با خارج است و هيچ کاربرد سياسي ديگري ندارد. رونوشت متعاقبا براي وزارت امور خارجه، سفراي ايران در خارج، سفراي خارج در ايران و باقي جاها ارسال مي‌گردد.

*
روزنامه اعتماد ملی - ستون فال قهوه - 16 تیر 1388 - پوريا عالمي
(طنزها را همان طور که در روزنامه منتشر می‌شود- با حذف و تعدیل - منتشر می‌کنم اینجا.)