چهارشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۸۸

راه‌هاي جلوگيري از چين

ديروز گزارشي در صفحه 22 (همين صفحه بغل شبنامه) چاپ شده بود كه درباره چين و محصولات چيني و اينا بود. چون اين شائبه به وجود آمد كه قهوه‌اي كه ما دم مي‌كنيم و فال ملت را توي آن مي‌بينيم ممكن است چيني باشد، فعلا قهوه‌ چيني را تحريم مي‌كنيم و امروز فال قهوه نمي‌گيريم. به جاي فال قهوه راه‌هاي جلوگيري از چين را خدمت ملت تقديم كنيم.
*
- چون پرچم‌هاي كشورمان ساخت چين است، تا اطلاع ثانوي به خواندن سرود جمهوري اسلامي ايران اكتفا كنيد و از حمل پرچم چيني خودداري كنيد.
- چون باتوم (به قيمت 15 هزار تومان!) و شوك الكتريكي (به قيمت 145 هزار تومان!) كه در بازار موجود است چيني است تا اطلاع ثانوي از استفاده باتوم و شوك الكتريكي هم خودداري كنيد!
دقت كنيد باتوم خوردن و مورد اصابت شوك الكتريكي چيني واقع شدن هم فعلا ممنوع مي‌باشد.
- چون «زنجير» چيني است تا اطلاع‌ثانوي در هيات‌هاي عزاداري سينه‌زني كرده و زنجير‌زني نكنيد.
- چون «مهرهاي ركعت‌شمار» هم چيني است، تا اطلاع‌ثانوي به شيوه مادربزرگ اينجانب از تسبيح استفاده كنيد.
- گويا «شير خشك» و در نتيجه توليد «ماست و پنير و خامه» هم چيني است. به اين موضوع به كرات در ادبيات ما اشاره شده است. تا آنجا كه حتي شاعر شهير حافظ تهران‌آبادي در شعري گفته است:
اتل متل توتوله گاو حسن چه‌جوره / نه شير داره و اينا!
كه مي‌بينيد به صورت خيلي ظريفي به واردات كالاهاي چيني، از جمله «شير» چيني، اشاره منتقدانه كرده است!
- چون قرار است سيگارها هم ساخت چين شود، تا اطلاع‌ثانوي از هرگونه استعمال بپرهيزيد.
- استفاده از كتوني چيني و كفش چيني هم ممنوع است. بهتر است در ادارات و سالن‌هاي ورزشي، به جاي آن از دمپايي كه به صميميت فضا خيلي كمك مي‌كند، استفاده كنيد.

گويا خيلي چيزهاي ديگر هم چيني است، با اين حساب تا اطلاع‌ثانوي از چيزي استفاده نكنيد و به ناچيز بسازيد.

*
روزنامه اعتماد ملی - ستون فال قهوه - 31 تیر 1388 - پوريا عالمي
(طنزها را همان طور که در روزنامه منتشر می‌شود- با حذف و تعدیل - منتشر می‌کنم اینجا.)