چهارشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۹

یکی از مردم در حال تولید زور بیشترعکس از:  گیسو کمندی

روی جلد ویژه‌نامه‌ی طنز 40کلاغ
منتشرشده در هفته‌نامه‌ی چلچراغ، شماره‌ی 382