دوشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۰

اصرار کردن سیاسی


 
یکی از اصولگراها آمد و گفت: «هی به من اصرار کردند. هی من مقاومت کردم. هی اصرار کردند. هی من مقاومت کردم. هی اصرار کردند. خلاصه این‌قدر اصرار کردند که مقاومت من هم کم شد و دیگر مقاومت نکردم.» 
گفتم: «کی اصرار کرد؟» 
گفت: «مهم نیست کی اصرار کرد، مهم این است که من زیر بار نرفتم و در زیر بار نرفتن ابرام کردم.» و توضیح داد که: «وقتی وارد آن مجلس شدم، مجلس شلوغ بود و سرپا ایستادم تا اینكه با اصرار یكی از اعضای شورای مركزی حزب مؤتلفه كنار ... كه خالی بود، نشستم.» 

گفتم: « پس شما را گفته بودند که با آقای ... خوش و بش کرده‌ای و به اصولگرایان پشت کردی؟» 
گفت: «نه خوش‌ و بش کردم، نه پشت کردم.»


راهکارها 
ادبیات سیاسی ما روز به روز دارد غنی‌تر می‌شود. چند روز پیش مانیفست "پشت کردن سیاسی" را نوشتیم، امروز مانیفست "اصرار کردن سیاسی" را. حالا فردا چه ترکیبی به سیاست ایرانی اضافه می‌شود، ما نمی‌دانیم. 
  •  - اگر همه جا پر باشد و فقط کنار آقای ... خالی باشد – حتا اگر اصرار کنند – نباید بنشینیم. 
  • - اگر اصرار کردند که آره، باید ابرام کنیم که نه. اگر ابرام بر اصرار کردند، شما باید مقاومت کنید و از فنون دفاع شخصی یا کیوکوشین استفاده کنید. اگر کسی اصرار کرد پیش آقای ... بنشینید توی چشم‌هاش نگاه کنید و یک ماواشی گری بزنید و متقاعدش کنید. اگر متقاعد نشد استدلال بیاورید و دوتا گدان بزنید توی ران پاش. 
  • - با توجه به این‌که این اواخر همه روی آقای ... اصرار می‌کنند، مجلس متمم قانونی را تصویب کند که اصرار برای نشستن با آقای ... جرم محسوب شود. همچنین کسی که نمی‌تواند مقاومت کند و پاش سست می‌شود و پیش آقای ... می‌نشیند باید از روی خبرگزاری فارس و رجانیوز و جهان‌نیوز و ... بیست مرتبه جریمه بنویسد. 
  • - شهرداری تهران، این‌بار علنی وارد شود و جاهایی را که به نظرش نشست کرده یا نشستن در آنجا خطرناک است، بافت فرسوده اعلام کند.
  • - وزارت ارشاد برای نشستن کنار آقای ... «مجوز قبل از جلوس» صادر کند. 
  • - وزارت ارشاد برای بلند شدن از کنار آقای ... «مجوز ترخیص از صندلی» صادر کند. 
  • - وزارت بهداشت، صندلی کناری آقای ... را در هر کجا و در هر حالتی، منطقه‌ی ممنوعه اعلام کند و هر کسی را که کنار آقای ... نشست سریعا قرنطینه کند. - راهکار دیگر این است که آقای ...، برای صندلی کناری‌اش پارک‌بان بگذارد. این‌طوری هم ایجاد شغل کرده، هم درآمدزایی کرده برای مملکت.

نسخه
نسخه‌ی ما این است که روی صندلی کناری آقای ... تابلویی نصب کنند: «لطفا اصرار نکنید وگرنه پنچر می‌شوید.»

(تمام ... ها به خاطر مشکل فنی چاپ نشده است!) 
 
 
 
 
 
 
 
 منتشرشده در روزنامه‌ی اعتماد، دوره‌ی جدید، 20 تیر 90، شماره‌ی 2108 
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در وبلاگ بازنشر می‌کنم.)