شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۰

سنگ پای سیاسی


 
آقای جعفر شجونی آمد و روی کاناپه نشست و گفت: «سابقه ننگینی که اصلاح طلبان از خود به جا گذاشته‌اند دیگر این حق را برای آن‌ها باقی نمی‌گذارد که حرف از مردم بزنند و از زبان آن‌ها سخن بگویند.»
گفتم: «می‌فهمم. ادامه بدهید.» 
وی ادامه داد: «این‌ها با بی‌حیایی صحبت از بازگشت به عرصه سیاسی می‌کنند این‌ها بوی کباب شنیدند که انتخابات نزدیک است غافل از اینکه خر داغ می‌کنند.» 
گفتم: «می‌فهمم. در ادامه بیفزایید.» 
وی در ادامه افزود: «اگر پرونده این‌ها مورد بررسی قرار گیرد دیگر برای این‌ها و مدعیان اصلاح طلبی آبرویی باقی نمی‌ماند که بخواهند قدم به میدان انتخابات بگذارند.» 
گفتم: «می‌فهمم. در همین رابطه بگویید.» 
وی در همین رابطه گفت: «باد به پرچم اصولگرایان می‌وزد.» 
گفتم: «می‌فهمم. اضافه کنید.» 
وی اضافه کرد: « برای اصلاح طلبان در عرصه سیاسی دیگر جایی باقی نمانده و کسی منتظر بازگشت آن‌ها نیست مگر، سلطنت‌طلبان، بهایان، منافقان و...»
گفتم: «می‌فهمم. در پایان یادآور شوید.» 
وی در پایان یادآور شد: «ولی باز این جسارت را می‌کنند که از زبان مردم برای پرشور شدن انتخابات شرط تعیین کنند اینجاست که باید گفت رو که نیست سنگ پای قزوین است.» 
گفتم: «خیلی خب. باشه. خیلی هم نگران‌کننده نیست.»

 
سوال‌ها 
 
1- در جمله‌ی «این‌ها بوی کباب شنیدند که انتخابات نزدیک است غافل از اینکه خر داغ می‌کنند.» چه آرایه‌ای به کار رفته است؟ و خر اشاره به چیست؟ و داغ کردن خر استعاره از چیست؟  
 
الف- آرایه‌ی قشنگ. به اصلاح‌طلبان. استعاره از داغ دل.  
ب- آرایه‌ی قشنگ‌تر از پریای استفهامی. به تنور انتخابات. استعاره از گرم کردن تنور.  
پ - آرایه‌ی کی تو رو قشنگت کرده‌ی انکاری. به چلوکباب. استعاره‌ی سیاسی مزمن. 
ت – بدون آرایه. به خود خر. به داغ کردن خر.  
 
2- از جمله‌ی «باد به پرچم اصولگرایان می‌وزد.» چه مفهومی برداشت می‌کنید؟ 
 
الف- باد افتاده به پرچم اصولگرایان و با مواضع آن‌ها آشنا شده، برای همین دور خودش می‌گردد و گردباد شده. 
ب – اصولگرایان پرچم دارند. باد دارند. در نتیجه پرچم‌شان را باد می‌دهند. 
پ - اگر اصلاح‌طلبان پرچم داشتند، پرچم‌شان بادبان شده بود و الان در اقیانوس منجمد شمالی به اهتزاز درآمده بود. 
ت – خب، اصولگرایان عزیز، یک کم بروند کنار باد بیاید. مردم هم باد بخورند. ممنون. 
 
3- با توجه به این‌که درباره‌ی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات گفته شده است «رو که نیست سنگ پای قزوین است.»، نسبت اصولگرایان به انتخابات کدام است؟ 
 
الف- زیره به کرمان. 
ب- بادمجان به بم. 
پ- آلودگی هوا به تهران. 
ت- نخود به هر آش.
 منتشرشده در روزنامه‌ی اعتماد، دوره‌ی جدید، 1 مرداد 90، شماره‌ی 2117 
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در وبلاگ بازنشر می‌کنم.)