جمعه، تیر ۳۱، ۱۳۹۰

اینجا خاورمیانه است (روایت سیزدهم)

بیا و آن‌قدر خوب باش که بمانم برای فردا این فاجعه‌های روزمره‌ی خاورمیانه را تیتر یک کنم یا لبخند تو را.


اینجا خاورمیانه است (روایت اول)
اینجا خاورمیانه است (روایت دوم)
اینجا خاورمیانه است (روایت سوم)
اینجا خاورمیانه است (روایت چهارم) 
اینجا خاورمیانه است (روایت پنجم) 
اینجا خاورمیانه است (روایت ششم)
اینجا خاورمیانه است (روایت هفتم)
اینجا خاورمیانه است (روایت هشتم)  
اینجا خاورمیانه است (روایت نهم)
اینجا خاورمیانه است (روایت دهم)
اینجا خاورمیانه است (روایت یازدهم)  
اینجا خاورمیانه است (روایت دوازدهم)