پنجشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۰

انگشت سیاسیاول این خبر را بخوانید:
«برای جلوگیری از ر‌أی دادن برخی از نمایندگان به جای برخی دیگر، هئیت رئیسه مجلس امکان این سوء استفاده را از نمایندگان متقلب سلب کرد و دستگاه‌های رای‌گیری جدید را (که بوسیله‌ی اثر انگشت کار می‌کند) جایگزین دستگاه‌های قبلی کرد.» به نقل از تریبون.  

بسترسازی 
اصولا کاری که [بعضی از] نمایندگان می‌کنند خیلی جالب است. یعنی اول کلی خرج و تبلیغ می‌کنند که وارد مجلس شوند، بعد که رای می‌آورند روی کرسی‌شان بند نمی‌شوند و برای به حدنصاب رسیدن، رییس مجلس جایزه تعیین می‌کند. 
کار عجیب دیگرشان هم این است که باید حواس‌شان به رای مردم باشد، اما حواس‌شان به رای خودشان هم نیست. 
برای همین چیزهاست که هیات رییسه تصمیم گرفته نمایندگان برای رای دادن انگشت بزنند، اما؛  
 
آسیب‌ها و راهکارهای انگشت زدن 
  • - ممکن است از فردا انگشت پلاستیکی (مجهز به اثر انگشت) در گوشه و کنار مجلس یا در جیب‌های [بعضی از] نمایندگان پیدا شود. هیات رییسه آوردن انگشت پلاستیکی به صحن مجلس را ممنوع کند. 
  • - ممکن است از فردا انگشت اتهام به طرف هر کسی گرفته شود. برای همین هیات رییسه استفاده از انگشت را برای نشان دادن متهم ممنوع کند و قانونی تصویب کند که مردم به جای انگشت اتهام، بینی اتهام یا آرنج اتهام به سمت متهم بگیرند. 
  • - ممکن است [بعضی از] نمایندگان طفره بروند و با استناد به شعر مفهومی "کس نخارد پشت من جز انگشت شست من" نسبت به استفاده‌ی انگشت اشاره برای رای‌گیری و جفا در حق انگشت شست تذکر آیین‌نامه‌ای بدهند. برای همین هیات رییسه هر گونه استناد به اشعار مفهومی انگشتی را ممنوع کند.  
 
دیالوگ (چند وقت بعد): 
نماینده‌ی اول: این انگشت پلاستیکی من (که مجهز به اثر انگشتم بود) کو؟ 
نماینده‌ی دوم: برادرها دقت کنند دوباره اشتباه نشه. 
نماینده‌ی سوم: این انگشته کی‌یه؟ 
نماینده‌ی اول: کو؟ کجاست؟ 
نماینده‌ی دوم: ایناهاش. افتاده این زیر. 
هیات رییسه: انگشت‌ها آماده... گفتم سه بزنید. 
نماینده‌ی دوم: من تذکر آیین‌نامه‌ای دارم. ممکنه بعضی انگشت‌ها جهت‌گیری سیاسی داشته باشند. 
هیات رییسه: تذکر وارده. لطفا انگشت‌تان را جهت‌گیری نکنید. 
نماینده‌ی چهارم: ببخشید الان خبرگزاری‌ها دوباره اون عکس‌ها و فیلم‌ها رو منتشر نکنند که یکی از نماینده‌ها داشت از انگشتش استفاده‌ی ابزاری می‌کرد و با دقت صورتش را تمییز می‌کرد. 
هیات رییسه: تذکر وارد نیست. وقت ناهار شده. نمی‌رسیم رای‌گیری کنیم. خداحافظ.
 منتشرشده در روزنامه‌ی اعتماد، دوره‌ی جدید، 30 تیر 90، شماره‌ی 2116 
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در وبلاگ بازنشر می‌کنم.)