دوشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۸

تکل از پشت، روی کاپیتان

تحریریه‌ی ایران‌دخت، واقعا بدون اکبر منتجبی، مثل یه تیم بدون کاپیتان، خسته و ساکت و افسرده است.