پنجشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۸

آقای استانبولی متحصن می‌شود


آقای استانبولی با دقت نظر خاصی جلوی دانشگاه مشغول تحصن می‌باشد.
.
منتشرشده در ایران‌دخت