پنجشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۸

و چهارشنبه‌ای که روز عاشقی نیست


یادداشت علی زراندوز در گل‌آقا درباره‌ی کتاب "دخترها به راحتی نمی‌توانند درکش نمی‌کنند".

برای خواندن این یادداشت موس‌تان را دقیقا بمالید اینجا..