سه‌شنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۸۸

آقای استانبولی به وجد می‌آید


آقای استانبولی از گل و بلبی وضعیت مملکت و جهان به وجد آمده و مشغول لذت بردن از حقوق شهروندی خود است.
.
منتشرشده در ایران‌دخت