چهارشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۹

همه جا ساکت بود ناگهان...

همه‌جا ساکت بود ناگهان کسی انگشت شستش را نشان داد