جمعه، خرداد ۲۱، ۱۳۸۹

حدیث بی‌قراری ما

آقای شاملو
آن‌چیزی را که تو نگفتی
و قرار بود ما تصویرش کنیم
دزدیدند