جمعه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۸

دوتا هفت‌سین برای سال 1389

این یادداشت عیدمبارکی سال جدید است.
درباره‌ی آن هم بگویم که دوتا هفت‌سین زیر را برای صفحه‌ی محرمانه‌ی چلچراغ، برای بزرگمهر نوشتم. یکی از این هفت‌سین‌ها جنبه‌ی عمومی دارد، یکی خصوصی. لطفا دقت کنید.

هفت سین عمومی:
سانسورچی
ساطور فرهنگی
سیخونک دیپلماسی
سرطان اقتصادی
سوسن خانوم موسیقیایی
سران فتنه
سبزه ایرانی

هفت‌سین خصوصی:

سکوت شما
سر کوچه‌ی شما
سیمای شما
سر به هوایی خودم
سر به زیری شما
سوسه‌های شما
سین‌های هفت‌سین شما


...
بعد هم این‌که پنجشنبه‌ی آخر سال که ملت می‌روند بهشت زهرا، با پدرام  پا شدیم رفتیم مشهد اردهال، بلکه سهراب را سوپرایز و غافلگیر کنیم.