شنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۸۹

آقای استانبولی در کف خیابان


آقای استانبولی به شکل ملموسی برای گرفتن مطالبات خود از کف خیابان عبور می‌کند
 ...
منتشرشده در آخرین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی ایران‌دخت