دوشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۸

چه کسی می‌خواهد جواب مادر رجب را بدهد؟

حالا ما هیچی. اما چه کسی می‌خواهد جواب مادر رجب را بدهد؟
این سوالی بود که در تحریریه‌ی ایران‌دخت، ساعاتی پس از لغو مجوز شدن، کسی برایش پاسخی نداشت.