پنجشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۸

آقای استانبولی فرهنگی می‌شود


آقای استانبولی با حضور در فضاهای فرهنگی نقش موثری در همه چیز فرهنگ مملکت می‌کند. وی تا به حال از پذیرفتن داوری جشنواره‌ها با مهارت خاصی شانه خالی کرده است.
.
منتشرشده در ایران‌دخت
.