چهارشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۹

شعری که اشغال بود

تو برای من
مثل یک کشور دور دور دور هستی
عاشق این هستم
که دو صفر تو را آزاد کنم