چهارشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۱

نصب ایربگ روی اساتید و محققان الزامی شد


به خاطر سرعت بالای تولید علم در ایران

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «نگرانی امروز ما سرعت علم در ایران است چرا که این سرعت آن قدر زیاد است که کشورهای دیگر نسبت به ما عقب می‌مانند و ما از این امر نگران هستیم.»

در مشق شب
بابای جعفرقلی: بابا داری چی کار می‌کنی؟
جعفرقلی: دارم مشق می‌نویسم بابا.
بابای جعفرقلی: جعفرقلی چرا این‌قدر تند تند داری مشق می‌نویسی بابا؟ نکن این کار را. هر یک صفحه مشقی که تو با این سرعت می‌نویسی من را نگران کشورهای دیگر می‌کند که عقب بمانند. آیا تو به آن‌ها فکر نمی‌کنی؟ نکن بابا جان. یواش‌تر بنویس بگذار آن‌ها هم پیشرفت کنند.

دو دانشمند در خیابان
: این چی بود رد شد؟ خرزوخان بود؟
- نه. نه. این چیزی که مثل باد از کنار ما گذشت علم تولید ایران بود. دیدی با چه سرعتی رد شد.

همایش سراسری تولید علم در جهان
شرکت‌کنندگان، دانشمندان و مدعوین عزیز... آمدید همایش برای چی؟ چرا الکی توی دانشگاه کار تحقیقی می‌کنید؟ ول کنید بابا این چیزها را... لطفا لباس گرمکن‌ها را بپوشید و کتانی‌ها را به پا کنید و سریع در حیاط جمع شوید، که طی مراسم باشکوهی شروع کنیم به دویدن شاید به تولید علم در ایران برسیم.

تخته گاز علمی
ویژژژژژژژ....
صدایی که شنید صدای سرعت بالای تولید علم در ایران بود که خودمان را هم نگران کرده.

اطلاعیه دانشگاه تهران
اساتید و دانشمندان عزیز
با توجه به سرعت بالای تولید علم در ایران
لطفا به خاطر همدردی با کشورهای دیگر یک مقدار یواش کنید بگذارید آن‌ها هم برسند.
در ضمن بستن کمربندی ایمنی برای اساتید و محققان هنگام تولید علم الزامی است.
راستی گفتیم روی میزهای آزمایشگاه ایربگ هم نصب کنند که اگر هنگام تولید علم نتوانستید سرعت را کنترل کنید آسیب نبینید.

دانشمندان غربی، کاسب می‌شوند
در آخرین لحظات گویا این حرف دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تکذیب و این طوری تصحیح شده است: «وی افزود: پیشرفت و رشد شتابان علم در ایران - بنابر گزارش مرکز علم‌سنجی غربی - برای آنها ]غربی‌ها[ نگران‌کننده اعلام شده است.»
که در اصل قضیه فرقی نمی‌کند. خلاصه سرعت بالاست و دست خودمان نیست. بعید نیست با این اوصاف تا چند وقت دیگر غربی‌ها به خاطر این عقب‌ماندگی از دم افسردگی بگیرند و علم را ول کنند و بروند دنبال کاسبی.
 منتشرشده در روزنامه‌ی اعتماد، 4 مرداد 91 
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در اینترنت بازنشر می‌کنم.)