چهارشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۹۱

گزارش پاییز - 3آقای مارک زوکربرگ
با عنایت بر قدم‌رنجه پاییز، و نظر بر این‌که پاییز حال و هوای آدم را شاعرانه می‌کند، مستدعی است دستور فرمایید روی دیوار این‌جانب در فیس‌بوک‌لند یک پنجره نصب کنند تا بتوانم از آن برگریزان، باران و دختران پالتوپوشی را که شال‌های بلند بر گردن دارند و در ذهن جوانان و مردان پیر شعرهای بی‌بدیلی را می‌آفرینند، تماشا کنم. بلکه چنین تصویری از تاثیر غم‌انگیز گزارش زنده‌ی جنگ‌های بی‌پایان در شبکه‌های تلویزیونی، و تاثیر متاثرکننده‌ی تصویر ناآرامی‌های خاورمیانه – هربار به شکلی و در گوشه‌ای – و تاثیر تکثیر ناامیدی در این سرزمین تاریخی خسته، برای لحظاتی بکاهد.
قربونت بشم
پوریا عالمی
Dear Mark Zuckerberg

Now that the fall is coming and due to the fact that it makes people more emotional, please build a window
on my wall in the Facebookland so that I can watch: leaves falling from the trees, the rain and the girls wearing raincoats with long scarfs covering their necks, which creat incredible poems inside both young people and old men's mind. 
Thus, this image reduces the tragic effects coming from live reports of endless wars in tv channels and distressing impression of middle east's confusions.

ghorboonet besham!
Pouria Alami


ترجمه از انگلیسی به فارسی (یا برعکس؟): فروغ