دوشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۹۱

بیست و شش نفر

بیست و شش بار زیبایی کمتر
بیست و شش بار مهربانی کمتر
بیست و شش بار عاشقی کمتر
بیست و شش بار گفتن دوستت دارم کمتر
بیست و شش بار شنیدن دوستت دارم کمتر


بی شما بیست و شش نفر
دنیا بیست و شش بار غمگین‌تر است

                                                                          عکس: مهر

+ اینجا خاورمیانه است