سه‌شنبه، مهر ۱۸، ۱۳۹۱

مجلس ابتدا به توپ و بعد از صد سال به فحش بسته شد

                                                                                              توضیح عکس:
                                                                           در این عکس فقط منظورمان توپ است.
                                                       باقی عکس برای قسمتی دیگر از تاریخ است و ربطی به توپ بستن مجلس ندارد!


دوم تیر 1287 کلنل لیاخوف ساختمان مجلس را به توپ بست.

شانزدهم مهر 1391 رییس مجلس گفت: اینکه در مصاحبه‌ای، مجلس یا رییس مجلس را به فحش ببندند؛ اگر با فحش به رییس مجلس مسائل اقتصادی حل شود، ما حاضریم روزی دو جین فحش به ما بدهند. ما به این مسائل عادت کرده‌ایم.
به زودی در اینجا یک ستون مطبوعاتی افتتاح خواهد شد - 2