جمعه، مهر ۱۴، ۱۳۹۱

جایزه برای کشف رمز جمله رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی


غلامعلی حداد عادل گفت: «هنوز درباره کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری به جمع بندی لازم نرسیده‌ام اگر نتیجه این جمع بندی مثبت باشد، در انتخابات کاندیدا خواهم شد.» منتها ما با این حرف کاری نداریم. او حرف بانمک‌تری هم در ادامه افزوده، این‌طوری؛

به گزارش فارس، حدادعادل با تأکید بر اینکه ورود مصداقی به انتخابات ریاست‌ جمهوری درست نیست، گفت: "شرایط کنونی برای انتخابات آتی، زودهنگام است."


1- به نظر شما در جمله "شرایط کنونی برای انتخابات آتی، زودهنگام است" زودهنگام چه نقشی دارد و به چه برمی‌گردد؟
الف- نقش عجیبی دارد. به شرایط برمی‌گردد. یعنی شرایط زودهنگام.
ب- نقش غریبی دارد. به کنونی برمی‌گردد. یعنی کنونی زودهنگام.
پ- نقش تخریبی دارد. به آتی برمی‌گردد. یعنی آتی زودهنگام.
ت- نقش خاصی ندارد. و دچار بحران هویت شده، چون توی جمله هیچ چیزی نیست که بتواند به آن برگردد.

2- جمله "شرایط کنونی برای انتخابات آتی، زودهنگام است" به زبان ساده یعنی چی؟
الف- یعنی در کل الان زوده.
ب- به زبان ساده معنی نمی‌دهد. شعر است و باید در جلسات درک و توضیح مثنوی، سه جلسه هم این جمله را معنی کرد تا حضار به درک صحیحی از آن برسند.
پ- زبان این جمله این‌قدرها هم ساده نیست. باید کشف رمزش کرد.
ت- جمله فوق، به زبان ساده معنی نمی‌دهد. "شرایط کنونی زودهنگام است" معنای خاص خودش را دارد که ما متوجه نمی‌شویم.

3- به نظر شما رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی چه کسی است؟
الف- فامیل دور.
ب- مجید دلبندم.
پ- بان کی مون.
ت- حداد عادل.

4- به نظر شما مسوول انتشار جمله "شرایط کنونی برای انتخابات آتی، زودهنگام است" چه کسی است؟
الف- خبرگزاری مربوطه.
ب- خبرنگار مربوطه.
پ- حداد عادل مربوطه.
ت- اصلا به ما چه مربوطه؟
 
5- نظر مثبت شما چیست که ما سوژه‌های سیاسی کار نکنیم (البته کار هم می‌کردیم چاپ نمی‌شد!) و به جای آن هر روز به سوژه‌های ادبی دوستان و برادران سیاسی بپردازیم که ضررش برای بدن کمتر است؟
الف- نظر من مثبت است.
ب- نظر مثبت من مثبت است.
پ- نظر منفی من منفی است که منفی در منفی می‌شود مثبت.
ت- نظری ندارم. تو که هر روز کار خودت را می‌کنی. البته همین که هر روز می‌توانی کار کنی باید کلاهت را بیندازی هوا.

دیالوگ
حداد عادل: شرایط کنونی برای انتخابات آتی، زودهنگام است.
ما: ببخشید زبان فارسی‌م زیاد خوب نیست. می‌شه ساده‌تر بگید؟
حداد عادل: شرایط کنونی برای انتخابات آتی، زودهنگام است.
ما: آب می‌خوای؟
حداد عادل: شرایط کنونی برای انتخابات آتی، زودهنگام است.
ما: شما توریستی؟
حداد عادل: شرایط کنونی برای انتخابات آتی، زودهنگام است.
ما: پیچ شمرون از کدوم وره؟ کجا می‌خوای بری؟
حداد عادل: شرایط کنونی برای انتخابات آتی، زودهنگام است.
ما: من می‌گم یه تیکه کاغذ بردار، عکس چیزی رو که می‌خوای روش بکش.


جایزه
اگر هر شخصیت حقیقی یا حقوقی بتواند جمله "شرایط کنونی برای انتخابات آتی، زودهنگام است" را کشف رمز کند، زنگ بزند و ما و خانواده فارسی‌زبانان را از نگرانی برهاند دستخوش می‌دهیم. باشه؟

آگهی
استخدام پاره‌وقت نصاب ماهر
برای ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی
آشنا به زبان فارسی و فتوشاپ

غلط املایی مهم نیست اما توانایی صحبت کردن به فارسی روزمره مهم است.
با ما تماس بگیرید


به زودی در اینجا یک ستون مطبوعاتی افتتاح خواهد شد - 1