جمعه، شهریور ۱۸، ۱۳۹۰

روز وبلاگ‌نویسیعنوان اولین پست وبلاگ من در یکشنبه، نهم اسفند 1383؛

می‌نویسم که از یاد ببرم و از یاد نروم.


بیت:
بنشین سر لپ تاپ و گذر عمر ببین
کین عمر رفته پر از باگ می‌گذرد