جمعه، آذر ۲۵، ۱۳۹۰

عصرهای جمعه -2

کمربندهای ایمنی خود را ببندید. تا دقایقی دیگر به عصر جمعه می‌رسیم.‏


با تشکر.
پوریا عالمی. مسوول برقراری امنیت عصرهای جمعه.