سه‌شنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۰

پنجره زودتر می‌میرد نامزد جایزه‌ی گلشیری

 
در میان این همه خبر بد چرا خبر خوب را به زبان نیاورم که از انتخاب کتابم، "پنجره زودتر می‌میرد"، در میان کتاب‌های منتشرشده در سال 89، به عنوان نامزد یازدهمین دوره‌ی "جایزه‌ی هوشنگ گلشیری" در بخش رُمان اول، خوشحال شده‌ام؟ و خوشحال‌تر می‌شوم که این خوشحالی را با خوانندگان این کتاب و خوانندگان قدیمی این صفحه تقسیم کنم.