پنجشنبه، دی ۰۸، ۱۳۹۰

ادبیات تطبیقی ما و سهراب سپهری

دوستانی - دارم - بهتر از آب روان
و کمی آن‌ورتر
دوستانی دارم
که در این آب روان ...+ باقی ادبیات تطبیقی ما و دیگران