جمعه، آذر ۲۵، ۱۳۹۰

روی این دیوار یادگاری بنویسید - دیوار پسر پرفسور حسابیدیوار علیرضا افتخاری
دیوار شیث رضایی
دیوار کاپیتان هوشنگ شهبازی(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در وبلاگ بازنشر می‌کنم.)
منتشرشده درستون "'گم کردن حلقه‌ی پیداشده..." هفته‌نامه‌ی طنز و کارتون "جدید"، شماره‌ی 26، آذر 1390