یکشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۰

آسانسورچی و خوانندگان چلچراغ


در این شماره‌ی مجله‌ی چلچراغ نتایج نظرسنجی خوانندگان اعلام شده و من از شما خوانندگان چلچراغ ممنونم که به روح اعتقاد دارید، "آسانسورچی" را دوست دارید و به او رای دادید.
آسانسورچی خوشحال است که باز هم بگوید «من تنها آسانسورچی دنیا هستم که قصه بالا و پایین‌رفتن‌هام رو براتون تعریف می‌کنم.» 
امیدوارم در طبقه‌ی جی اف! و طبقه ششم! گیر نکنید و بالا و بالاتر بروید.

دوستار شما
پوریا عالمی / آسانسورچی