چهارشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۹۱

زنان صافکاری در مدیریت اقتصادیامروز چهارشنبه است و ماه به مسائل زنان می‌پردازیم تا مترقی جلوه کنیم. اگر ما دگم و سنتی بودیم پنجشنبه‌ها را به این موضوع اختصاص می‌دادیم.

زنان صافکار
به همین مناسبت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «اعمال مدیریت اقتصادی زن در خانواده می‌تواند میلیاردها دلار صرفهجویی ارزی به همراه داشته باشد.»
به زبان  ساده یعنی اعمال مدیریت اقتصادی «مرد» در بیرون از خانواده نتوانسته میلاردها دلار تولید کنید، حالا باید زنان پا پیش بگذارند و خرابکاری آقایان را صافکاری کنند تا کسری بودجه حل شود.

مقاومت قالی کرمون
نامبرده، معروف به ایرج ندیمی، گفت: «برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی مؤلفه‌های فراوانی وجود دارد که یکی از آنها بهرهگیری از مدیریت اقتصادی زنان در خانواده است.»
به زبان ساده یعنی زنان مقاوم‌تر هستند، حتا از لحاظ مدیریت اقتصادی. از قدیم هم می‌گویند که «مدیریت اقتصادی طرف مثل قالی کرمون می‌مونه هر چی بیشتر پا می‌خوره بهتر می‌شه.»

زن مقاوم
این نماینده مذکور گفت: «زنان می‌توانند در کنار مردان در پیشبرد اقتصاد مقاومتی موثر واقع شوند.»
به زبان ساده یعنی مردان اقتصاد را خراب کنند – طبق معمول – و بعد زنان مقاومت کنند و چیزی نگویند – طبق معمول.
البته به نظر ما اگر زنان کنار مردان نباشند و اصولا مردان برای زنان مدیربازی درنیاوند، زنان دارند زندگی‌شان را می‌کنند. وگرنه همین که یک مرد به عنوان مدیر به یک زن نزدیک می‌شود زن شروع به مقاومت می‌کند.

دیالوگ
: ایی یییی ایییی.
- شما به عنوان مدیر اقتصادی در خانواده داری چی کار می‌کنی؟
: دارم مقاومت می‌کنم.

فرمول
اگر یک مرد به عنوان مدار الکتریکی داشته باشیم و این مدار بخواهد اقتصاد را مدیریت کند، از طرفی اقتصاد برابر جریان (I) باشد (حالا کنتور که نمی‌اندازد فکر کنید اقتصاد در جریان است)، گلکاری‌های مدیریتی منجر به افت ولتاژ (V) و افت جریان می‌شود. در این صورت چون اقتصاد به عنوان جریان دارد هرز می‌رود باید از مقاومت (R) یا همان مدیریت اقتصادی زنان در خانه برای جمع کردن قضیه استفاده کنیم. پس ما ثابت کردیم حرف این نماینده مجلس درست است و زنان در مدار اقتصادی نقش مقاومت را ایفا می‌کنند.

بعد مصرفی
 نامبرده گفت: «زنان علاوه بر اینکه در بعد مصرف می‌توانند با اتکاء بر علم،‌ دانش و هنر و ابتکار خود موثر واقع شوند، می توانند در بعد تولید نیز نقش انکار ناپذیری را ایفا کنند.»
1- ما متوجه نشدیم این «زنان در بعد مصرف موثر واقع شوند»ی که ایرج ندیمی گفته یعنی چی؟ آیا ...؟ آیا در بعد مصرف موثر واقع می‌شوند؟ آیا در ابعاد دیگر موثر واقع نمی‌شوند؟ آیا مصرف‌زده هستند؟ آیا .... ؟ آیا مصرف‌گرا هستند؟ (ما نمی‌دانیم.)
2- ما متوجه نشدیم این «زنان در بعد تولید نقش انکارناپذیری ایفا می‌کنند.»ی که ایرج ندیمی نماینده گفته یعنی چی؟ آیا زنان تولیدی هستند؟ آیا تولیدکننده هستند؟ آیا مایکروفر هستند؟ آیا ....؟ آیا ...؟ آیا نقش زنان در ابعاد دیگر انکارپذیر است؟ آیا نقش زنان انکار می‌شود؟ (ما نمی‌دانیم.)

نتیجه
1- پشت سر هر مرد بزرگ یک زن مقاوم وجود دارد. و پشت سر هر اقتصاد خراب چند مقام مسوول که دنبال یکی هستند بیاید مقاومت کند.
2- زن برای این‌که در جامعه نباشد به کاری که در خانه می‌کند مدیریت اقتصادی می‌گوییم تا پاش را از خانه بیرون نگذارد.منتشرشده در روزنامه شرق، 4 بهمن 1391، ستون از هر نظر بی‌ضرر
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در اینترنت بازنشر می‌کنم.)