یکشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۹۱

فارسی شکر است چایی است چایی شیرین است - 1

1)
اد همون موقع باباش رسید.
اشتباه است. درست‌تر این است: «عدل همون موقع باباش رسید.»
یا
اد توی این بی‌پولی مریض هم شدیم.
اشتباه است. درست‌تر این است: «عدل توی این بی‌پولی مریض شدیم.»
استفاده از عدل در واقع می‌خواهد با کنایه به عدالت و ساز و کار برقرار دنیا اشاره کند، که عدل می‌گذارد در بدترین موقع بدترین چیز برای آدم پیش می‌آید.


2)
بعض شما نباشه...
بز شما نباشه...
اشتباه هستند. این‌طور درست‌تر است بنویسیم که: به ز شما نباشه.
یعنی به از شما نباشه. یا به زبان ساده‌تر یعنی بهتر از شما نباشه.

مثال: فلانی خیلی مهربونه، به‌ز شما نباشه.
یعنی فلانی مهربان است اما بهتر از شما در مهربانی نسبت به من نیست.

مثال: به‌ز شما نباشه خواهرتون هم زیباست!
یعنی بهتر از شما که در زیبایی نیست اما خواهرتان هم زیباست!

- آره جون خودت بگو چشمم گرفته!